hit.ua -->

Аналіз регуляторного впливу: до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств

Дата публикации: Сен 28th, 2009, категория: Страхование.

Проблема, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.
Прийняття зазначеного регуляторного акта обумовлено необхідністю забезпечення планових надходжень податку на прибуток у 2009 році.
Суттєвими ризиками виконання планових надходжень податку на прибуток у 2009 році є:
зменшення оподатковуваного прибутку на суму перевищення витрат, понесених платником на придбання корпоративних прав іншого підприємства над сумою коштів або вартістю майна, отриманих цим платником при ліквідації такого підприємства шляхом штучного завищення вартості активів, що передаються до статутного фонду;
сплата компенсації за товари, придбані у нерезидента, у вигляді роялті.
Враховуючи зазначене, проектом регуляторного акта пропонується чітко визначити порядок відображення в податковому обліку сум збитків, отриманих при ліквідації іншого субєкта, та термін роялті.
Крім того, одним з основних ризиків виконання планових надходжень податку на прибуток у 2009 році є зменшення оподатковуваного доходу від страхової діяльності одержаного протягом звітного періоду на 40 % за рахунок декларування страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), сплачених страховиком за договорами перестрахування з резидентом.
За рахунок цього страховими компаніями користуючись нормами підпункту 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону України Про оподаткування прибутку підприємств за 2008 рік зменшено оподатковуваний дохід від страхової діяльності на суму 9,3 млрд. гривень.
Враховуючи зазначене, проектом регуляторного акта пропонується обмежити зменшення оподатковуваного доходу від страхової діяльності на суму страхових платежів, сплачених страховиком за договорами перестрахування.
Проектом також пропонується встановити конкретні методи визначення звичайних цін, які застосовуються у міжнародній практиці, а саме: порівнювальної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), ціни перепродажу, витрати плюс та балансової вартості. Цим проектом чітко визначається процедура визначення податкових зобовязань в наслідок застосування звичайних цін.
2.Цілі державного регулювання.
Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є недопущення зриву виконання бюджетних призначень з податку на прибуток у 2009 році.
3.Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.
Базовим Законом з питання визначення податкових зобовязань з податку на прибуток підприємств є Закон України Про оподаткування прибутку підприємств.
Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.
Отже, інших альтернативних спосіб досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акту не існує.
4.Механізм, який застосовується для розвязання проблеми, і відповідні заходи.
Досягнення цілей державного регулювання в даному випадку відбувається у спосіб розробки та затвердження проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
У разі прийняття регуляторного акта відбудеться руйнування деяких схем ухилень від оподаткування, що позитивно вплине на надходження податку на прибуток до державного бюджету вже в цьому році.
Проблем з реалізацією зазначеного регуляторного акта не виникне.
Зовнішні фактори не будуть впливати на реалізацію норм цього регуляторного ата.
6.Очікувані результати прийняття акта.
Прийняття зазначеного проекту акта дозволить зберегти надходження з податку на прибуток підприємств вже у цьому році у сумі майже 800 млн. грн. та додатково залучити до бюджету більше 1 млрд. грн. податків в розрахунку на календарний рік.
Вигоди
Витрати
Сфера інтересів держави
Затвердження зазначеного регуляторного акта надасть можливість виконати бюджетні призначення надходжень з податку на прибуток у 2009 році
Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні
Сфера інтересів субєктів господарювання
Затвердження зазначеного регуляторного акта надасть можливість платникам податку на прибуток правильно нарахувати та сплатити податкові зобовязання у 2009 році та послідуючих податкових періодах в повному обсязі.
Витрати субєктів господарювання відсутні
Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян
7.Строки дії акта.
Розділом ІІ зазначеного акта передбачається, що він набирає чинності з дня його опублікування. Норми цього акта є нормами прямої дії, тобто є чинними відповідно до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств.
8. Показники результативності акта.
1. Проект розроблено ДПА України з метою недопущення зриву виконання бюджетних призначень з податку на прибуток у 2009 році.
2. Коло субєктів господарювання на яких поширюватиметься дія акта складає біля 400 000 платників податку на прибуток.
3. Збільшення розміру коштів та часу, що витрачатимуться субєктами господарювання, повязаними з виконанням вимог акта, не передбачається.
4. Рівень проінформованості субєктів господарювання з основних положень акта середній, оскільки для інформування субєктів господарювання з основних положень акта Державною податковою адміністрацією України зазначений акт розміщено на web-сайті ДПА України в мережі Internet.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.
Базове та повторне відстеження результативності зазначеного наказу здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.
Так, базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності за показниками виконання бюджетних призначень Міністерства фінансів України надходжень податку на прибуток. Отже, базове відстеження результативності законопроекту здійснюватиметься протягом місяця від дня оприлюднення проекту.
Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції субєктів господарювання платників податку на прибуток, на яких поширюється дія цього регуляторного акта.
В подальшому, оцінка результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення повторного та періодичних відстежень.
Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.
Заступник Голови О.М. Любченко

 
-->
Войти
23 запросов, время генерации 1,008