Повідомлення про оприлюднення проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (щодо нагляду на консолідованій основі)

На виконання вимог статті 9 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про оприлюднення протягом 5 робочих днів на своєму офіційному сайті (рубрика Діяльність Держфінпослуг, розділ Проекти регуляторних актів Держфінпослуг) проекту Закону України Про внесення змін до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (щодо нагляду на консолідованій основі) (далі — Проект).
Проект розроблено з метою виконання пункту 35 Плану заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетів діяльності центральних органів виконавчої влади у 2008 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 N 569-р та пункту 14 доручення Кабінету Міністрів України від 06.08.2007 N32236/2/1-07 до Указу Президента України від 20.08.2007 N659/2007 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року Про хід виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
Відповідно до європейського законодавства нагляд на консолідованій основі є елементом загального нагляду за окремими видами фінансових установ. Такий вид нагляду доповнює нагляд на індивідуальній основі, який здійснюється відповідними наглядовими органами.
Консолідований нагляд дозволяє наглядовим органам враховувати при оцінці фінансового стану фінансових установ ризики, що повязані із входженням такої установи до консолідованої фінансової групи.
Регуляторним актом вносяться зміни до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, що врегульовують такі питання:
узгодження визначень контролю, істотної участі, повязаних осіб тощо, що застосовуються в законодавстві з питань надання банківських та небанківських фінансових послуг;
ідентифікації різних видів груп, до яких можуть входити фінансові установи;
визначення органів, відповідальних за здійснення нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі;
визначення фінансової або іншої установи, відповідальної за подання консолідованої звітності;
повноважень регуляторів щодо отримання консолідованої звітності групи, інформації про операції всередині групи, встановлення пруденційних нормативів та критеріїв на консолідованій основі;
встановлення повноважень регуляторів фінансових установ щодо отримання інформації та/або здійснення інспектування юридичних осіб, що входять до складу групи та не є фінансовими установами або не підпадають під нагляд відповідного регулятора;
обовязок підприємств, що входять до консолідованої фінансової групи, надавати необхідну інформацію особі, відповідальній за надання консолідованої звітності.
Внесення змін до Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, якими врегулювати загальні питання, необхідні для запровадження законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг нагляду за фінансовими установами на консолідованій основі.
Зауваження та пропозиції до Проекту можна надіслати протягом одного місяця від дня його оприлюднення на адресу Держфінпослуг:
поштову — 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну — [email protected]
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:
поштову — 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; електронну — [email protected]