Ліга страхових організацій України вимагає комплексного вирішення питання взаємодії банків та страхових компаній

Ліга страхових організацій України висловлює своє занепокоєння щодо ситуації, яка склалася у стосунках між банками та страховими компаніями. Сьогодні практично в кожному банку акредитовано по 10-15 страховиків, які нерідко в боротьбі за клієнта вдаються до невиправданого зниження страхових тарифів, що призводить до зниження якості страхових послуг, що надаються.
Є випадки, коли банки зобовязують клієнтів страхуватися в конкретних афільованих структурах, тим самим порушуючи право позичальника на вільний вибір страховика і створюючи підґрунтя для недобросовісної конкуренції. Крім того, сама процедура акредитації є непрозорою, обтяженою низкою передумов, зокрема обовязковим розміщенням у банку депозитів на певну суму, що створює нерівні умови для компаній з різними обсягами бізнесу.
ЛСОУ вважає, що проблему навязування страхового супроводу окремих компаній при споживчому кредитуванні потрібно вирішувати через законодавчі зміни для врегулювання принципів співробітництва між фінансовими установами. Зокрема, на думку ЛСОУ, необхідно встановити єдині вимоги для всіх компаній, що страхують кредитні ризики, та ввести положення про те, що банки є уповноваженими агентами страхової компанії. При цьому в страховиків зявиться можливість впливати на банк, спираючись на агентські угоди, якими буде передбачено механізм взаємного контролю. Украй нагальним є прийняття нової редакції Закону України Про страхування, в проекті якої, зокрема, передбачено, що всі посередники при реалізації страхових послуг повинні будуть пройти ліцензування і нести відповідну відповідальність.
Необхідно також прийняти Кодекс етики учасників страхового ринку, — впевнений Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. — Ліга розробила і запропонувала для всестороннього обговорення проект Кодексу етики. Але стати обовязковою для всіх учасників нормою Кодекс зможе лише після створення саморегулюючої організації страховиків, яка матиме відповідні повноваження для запобігання недобросовісній конкуренції.
Ліга зазначає, що регулятори — Національний банк України і Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України сьогодні не мають достатніх важелів впливу на ситуацію, що склалася, але їхня думка має бути обовязково врахована при підготовці відповідних рішень.