Страхування інтелектуальної власності. Перспективи розвитку в Україні

З кожним роком захист прав інтелектуальної власності стає дедалі актуальнішим. Світова практика все більше зіштовхується з необхідністю додаткових механізмів захисту обєктів інтелектуальної власності (ОІВ), актуальними стають питання страхування обєктів права інтелектуальної власності.
Даний вид страхування почав розвиватись у США та країнах Західної Європи у останні десятиріччя ХХ ст. одночасно з активізацією інноваційного процесу та комерціалізації відносин, повязаних зі створенням, використанням та обігом інтелектуальної власності. В даний час можна вести мову про початок активного впровадження цього комплексного страхування у практику світових страхових компаній. В Україні ж наразі подібні послуги не надаються.
Страхування ІВ це комплексний вид страхування. Він включає страхування фінансових ризиків та страхування відповідальності. Виходячи з аналізу світової практики, можна виокремити такі основні види полісів:покриття усунення порушених прав: компенсація затрат, повязаних із судовим переслідуванням особи, яка порушила виключні права на ОІВ, що належать страховику;покриття витрат на захист патентних прав: захищає страхувальника у випадку предявлення йому заяви про порушення виключних прав на ОІВ, що належать третім особам;покриття втрат у випадку неотримання чи неповного отримання ліцензійних платежів: страховим випадком у відповідності до правил страхування буде невиплата у строк авторської винагороди чи платежів, здійснюваних відповідно до ліцензійних договорів.
Окрім того, відомі й інші види полісів, які розраховані на покриття упущеної вигоди страховику, повязаної із неправомірним використанням ОІВ. Але про такий вид полісів в Україні можливо буде говорити тоді, коли випадки піратства та появи контрафактної продукції не будуть носити масовий характер. На сьогодні доцільною буде поява полісів, що забезпечують покриття судових витрат та компенсацію спричиненої шкоди, яка визнана судом.
Потенційними клієнтами страхової компанії є підприємства і організації, діяльність яких повязана із безпосереднім створенням та використанням ОІВ, а також субєкти, що займаються впровадженням інновацій у повсякденне життя та отримують основний дохід від використання результатів винахідницького процесу. Такий вид страхування буде цікавий і кредитнофінансовим установам, інвестиційним та венчурним фондам, які займаються фінансуванням інноваційного процесу.
Держава в цілому зацікавлена у появі такого виду страхування, оскільки це ? створення недержавної системи захисту ІВ шляхом формування страхового механізму компенсації фінансових втрат правоволодільців та проведення превентивних заходів; зростання інвестиційної привабливість країни для іноземних інвесторів, які побоюються за права на ОІВ; зниження тиску міжнародних організацій з приводу захисту прав ІВ та інше.
Отже, впровадження такого виду страхування на вітчизняний ринок є необхідним і для цього вже формуються передумови. Але поки що відсутня необхідна інфраструктура, дефіцит кадрів із відповідною спеціалізацією, чітка розробка механізмів такого страхування та існують значні недоліки у законодавстві. Для розвитку цієї системи необхідні зусилля усіх зацікавлених сторін: страхувальників, професійних представників страхового ринку та ринку ІВ, а також держави.