Повідомлення про оприлюднення проекту розпорядження Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика

На виконання вимог статті 9 Закону України Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про повторне оприлюднення протягом 5 робочих днів на своєму офіційному сайті (www.dfp.gov.ua, рубрика Нормативно-правова база, розділ Проекти нормативно-правових актів Держфінпослуг проекту розпорядження Про затвердження Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика
Проект Положення про критерії та нормативи достатності капіталу, диверсифікованості та якості активів страховика (далі — проект Положення) розроблено з метою забезпечення стабільності діяльності страховиків та захисту прав споживачів послуг у сфері страхування, а також із метою запобігання можливим втратам капіталу через ризики, що притаманні діяльності страховиків.
Метою державного регулювання є забезпечення платоспроможності страховиків та посилення захисту майнових інтересів споживачів страхових послуг шляхом встановлення єдиних вимог щодо наявності у страховика достатнього обсягу активів, що відповідають страховим та іншим зобовязанням, а також вимогам до капіталу страховика. Впровадження єдиних вимог до структури та якості активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобовязань і капіталу, дасть змогу забезпечити поглинання частини ризиків страхової діяльності, не передбачених при формуванні страхових резервів, посилить захист майнових інтересів споживачів страхових послуг.
Запровадження даного Положення дозволить:
— встановити механізм державного регулювання щодо встановлення єдиних вимог до обсягу активів, які приймаються для забезпечення виконання страхових та інших зобовязань і капіталу страховика, а також їх достатності;
— встановити відповідність структури активів умовам щодо безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості;
— сприяти переходу на рівень європейського законодавства у цій сфері діяльності.
— забезпечити посилення захисту інтересів споживачів страхових послуг.
Проект Положення розроблений відповідно до вимог статей 28 та 29 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, статей 30 та 31 Закону України Про страхування, підпунктів 11, 41 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.
Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта необхідно надавати у письмовій та/або електронній формі протягом одного місяця від дня розміщення цього повідомлення на адресу Держфінпослуг:
поштову — 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну — [email protected]
Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:
поштову — 01011, м.Київ, вул.Арсенальна, 9/11; електронну — [email protected]