6 червня 2008 року за підтримки Проекту USAID Розвиток ринків капіталу Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України провела Всеукраїнську нараду з питань розвитку недержавного пенсійного забезпечення

З доповіддю про стан розвитку ринку послуг недержавних пенсійних фондів на нараді виступив Голова Держфінпослуг Валерій Альошин. У своїй доповіді він зробив ретельний аналіз з розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення за всі пять років її існування, окреслив масштаби завдань, які стоять перед ринком недержавного пенсійного забезпечення, зупинився на основних проблемах галузі, а також висловив бачення регулятора щодо їх вирішення. Зокрема, Альошин наголосив на необхідності тісної співпраці регулятора та ринку. Однією з головних проблем, яку слід найбільшим часом вирішувати спільними зусиллями, є подальше посилення довіри в суспільстві до діяльності пенсійних фондів. Голова Держфінпослуг ознайомив з планами регулятора в цьому напрямку.
Про стан пенсійної реформи та про її перспективи доповідала заступник Міністра праці та соціальної політики України Олена Гаряча. Велику увагу в своїй доповіді вона приділила розробці Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, метою якої є ефективне завершення і системне реформування пенсійної галузі, реалізація ефективної та зрозумілої для людей пенсійної політики Уряду, спрямованої на забезпечення гідного рівня життя людей похилого віку, інвалідів, інших непрацездатних громадян, створення дієвих механізмів захисту їх прав та інтересів. Магістральним напрямом пенсійної реформи, — наголосила в своїй доповіді пані Гаряча, — має стати значне посилення ролі накопичувальних складових пенсійної системи як фактору розвантаження солідарної системи та мобілізації довгострокових інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації вітчизняної економіки.
Член Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Сергій Бірюк виступив з аналізом проблем інвестиційної діяльності та розвитку фондового ринку в контексті формування довгострокових накопичень недержавних пенсійних фондів.
На нараді також виступили народні депутати України Олександр Клименко та Ігор Прасолов, які очолюють у Верховній Раді України відповідно підкомітет з питань недержавних фінансових інститутів та підкомітет з питань цінних паперів і фондового ринку. У своїх виступах вони визначили стан готовності та проблеми переходу до ІІ рівня пенсійної системи. Наголошували, що лише за умови приведення у відповідність із вимогами законодавства роботи пенсійних фондів та інфраструктури, що їх обслуговує, можливий успішний перехід до накопичувальної системи обовязкового державного пенсійного страхування. Вони також підняли питання розвитку саморегуляції на ринках фінансових послуг. Зазначали, що обєднання зусиль недержаних пенсійних фондів повинне відбуватися навколо однієї авторитетної асоціації, яка повинна спрямовувати свій авторитет на закріплення закладених раніше підходів регулювання пенсійного забезпечення. Звертали увагу на недоліки роботи регуляторів по вирішенню проблем недержавного пенсійного забезпечення.
Експертом Представництва Світового банку в Україні Зораном Анушичем була підтверджена важлива роль одиниці пенсійних внесків, на підставі якої аналізуються та обраховуються внески до недержавних пенсійних фондів, а також прокоментував інші пропозиції учасників наради. Ще раз звернув увагу на рекомендації Світового банку для України в частині проведення пенсійної реформи та розвитку недержавного пенсійного забезпечення.
На нараді було позитивно оцінено роботу з доопрацювання та підготовки для внесення на розгляд комітетів Верховної Ради України змін до проекту Закону України Про недержавне пенсійне забезпечення. Робочою групою у складі представників депутатського корпусу, секретаріату комітету з питань фінансів і банківської діяльності, Держфінпослуг та учасників ринку опрацьовано більше 100 пропозицій, які надійшли до цього законопроекту після першого читання. І сьогодні, як підкреслили учасники наради, є дуже важливим, щоб підготовлений проект закону, який несе актуальні зміни, що спираються на кращий світовий досвід у сфері роботи недержавних пенсійних фондів, якнайшвидше був внесений до порядку денного Верховної Ради України та підтриманий депутатами.
На нараді дискусійним стало питання допуску до портфелів пенсійних фондів цінних паперів інститутів спільного інвестування відкритого типу. Більшість присутніх підтримало ідею щодо використання таких фінансових інструментів у роботі недержавних пенсійних фондів.
Зверталась увага на пасивну позицію держави щодо створення умов для залучення державних цінних паперів до інвестиційних портфелів недержавних пенсійних фондів.
Також відзначалась низька активність такого важливого органу недержавного пенсійного фонду, як його рада, котра представляє інтереси майбутніх пенсіонерів та інших учасників пенсійної системи. Це вимагає від регулятора та засновників пенсійних фондів розробки та реалізації додаткових вимог щодо активізації цих органів управління.
За результатами Всеукраїнської наради з питань розвитку недержавного пенсійного забезпечення планується опублікувати окремий збірник. Матеріали наради також будуть розміщені на офіційному сайті Держфінпослуг. Напрацьовані матеріали планується використати в процесі розробки Концепції подальшого проведення пенсійної реформи, удосконалення національного законодавства з питань роботи недержавних пенсійних фондів, а також при підготовці до запровадження накопичувальної системи обовязкового державного пенсійного страхування.