Проект розвитку агрострахування в Україні Міжнародної фінансової корпорації (IFC, Група Світового банку) 4 червня 2008 року проведе круглий стіл на тему: Підходи до розбудови системи агрострахування в Україні

Мета круглого столу: обговорення напрямків реформування системи агрострахування в Україні, сприяння формуванню єдиного бачення розвитку галузі всіх зацікавлених сторін (держави, страхового сектору та аграрного ринку України) та обєднання зусиль, спрямованих на розвиток системи агрострахування в сільському господарстві України.
Учасники круглого столу: представники органів державної влади в Україні, страхового сектору, аграрного ринку та наукових кіл в сфері агрострахування в Україні.
Час проведення: 15.00 — 18.00
Місце проведення: офіс проекту, вул. Спаська 30а, Поділ Плаза, блок 2, 6-й поверх, Київ, 04070, Україна
Фасилітатори круглого столу: експерти проекту розвитку агрострахування в Україні: Річард МакКоннел (Канада) та експерти Київського представництва МФК.
Теми для обговорення:
Вступна частина
Ризики, що загрожують сільськогосподарському виробництву — виробничі, цінові, операційні;
Управління ризиками — коротке обговорення основних стратегій (зменшення, уникнення, передача, прийняття);
Агрострахування (як стратегія управління ризиками, спрямована на передачу ризику від одиничного субєкта до групи шляхом акумуляції ризику):
В чому привабливість агрострахування;
Обґрунтування потреби в участі (підтримці) держави;
Форми державної підтримки — здешевлення премії, перестрахування, адміністрування;
Принципи — прозорість, професійність, надійність, актуарна збалансованість;
Цілі агрострахування;
Можливі варіанти страхових продуктів;
Програма страхування та її відмінність від страхового продукту – огляд основних елементів програми агрострахування.
Стан та особливості розвитку системи агрострахування в Україні;
Цілі основних учасників системи — уряду, страхових компаній, сільгоспвиробників;
Роль уряду — здешевлення премії, перестрахування;
Роль страхових компаній;
Система агрострахування в Україні — історія розвитку, прямі виплати, наявність експертів, можливості перестрахування, наявні страхові продукти;
Участь у системі сільгоспвиробників;
Координація та фокусування зусиль;
Концепція розвитку системи;
Страхові продукти, які підлягають субсидуванню;
Стандарти підтримки програм страхування;
Збір даних та управління ними;
Розвиток мережі місцевих експертів;
Можливості перестрахування — поєднання приватного та державного перестрахування;
Централізоване управління системою — Агентство з управління ризиками.
Загальні зауваження;
Потреба у координації зусиль — прозорість та надійність;
Розвиток взаєморозуміння та партнерських стосунків між учасниками системи;
Забезпечення активної участі в системі сільгоспвиробників;
Роль звітності про результати діяльності з агарного страхування у контексті цілей розвитку системи;
Звязок з загальною державною політикою.
Отримати додаткову інформацію щодо круглого столу або зареєструватися на круглий стіл можна до 30 травня 2008 року за телефоном 8 044 490 64 00 — Вікторія Якубович, експерт з агрострахування або 8 050 456 0 555 — Наталя Ільїна, експерт з інституційного розвитку Проекту розвитку агрострахування в Україні