В рамках проекту Відкрите страхування Ліга страхових організацій України розміщує інформацію про діяльність страхових компаній із страхування життя, за підсумками 1 кварталу 2008 року !NEW!

Інформація, містить дані 17 компаній (як членів, так і не членів Ліги страхових організацій України), які в добровільному порядку надали відомості для розміщення на сайті ЛСОУ.
Дані висвітлюють наступні показники:
— загальний обсяг страхових премій, отриманих протягом 9 місяців поточного року;
— величина активів, статутного капіталу;
— обсяги страхових резервів, в т.ч. частка перестраховиків;
— інвестиційних дохід, що отримується від розміщення коштів резервів із страхування життя;
— розміри страхових виплат;
— розміри виплат викупних сум;
— кількість страхових випадків, за якими протягом звітного періоду прийнято рішення про здійснення страхових виплат;
— кількість громадян, які застраховані, та укладених договорів;
— тощо.
Інформація
За офіційними даними Держфінпослуг станом на 31.12.2007 року 65 страхових
компаній мали ліцензії на страхування життя.
Докладніше…
Показники надані Центром розвитку страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення ЛСОУ.