Відбулося чергове засідання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

24 квітня відбулося чергове засідання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
За результатами розгляду питань порядку денного були прийняті такі рішення:
1. Про виключення страхового брокера ТОВ АТТІС БРОКЕР УКРАЇНА (м. Київ) з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.
2. Про анулювання ліцензії на здійснення страхової діяльності та виключення з Державного реєстру фінансових установ страхової компанії ЗАТ АСК Європоліс (м. Київ).
3. Про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності:
— ВАТ СК АСТАРТА (м. Київ):
— страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
— ЗАТ СК СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ УКРАЇНИ (м. Київ):
— особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);особисте страхування від нещасних випадків на транспорті; страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
— АСТЗТ ОСТРА-СУМИ (м. Суми):
— страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
— ТДВ СК ЄВРОСТАНДАРТ (м. Київ):
— страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу);страхування фінансових ризиків; страхування від нещасних випадків; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; страхування медичних витрат; страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
— ТДВ СК ВІП-КАПІТАЛ (м. Київ):
— страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); страхування від нещасних випадків; страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника)]; страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування фінансових ризиків;
— ТДВ СК УКРФІНСТРАХ (м. Київ):
— страхування від нещасних випадків; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]; страхування медичних витрат; страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій; страхування фінансових ризиків; страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);
— ЗАТ СК ХОРОС (м. Київ):
— страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; страхування наземного транспорту (крім залізничного); страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника)]; медичне страхування (безперервне страхування здоровя); страхування здоровя на випадок хвороби;
— АТ СК АВАНТЕ (Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Черкаська Лозова):
— страхування медичних витрат; страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів…
…13. Про видачу ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів :
— ТОВ Компанія з управління активами Гарантія-Інвест (м. Київ);
— ТОВ ФріФлайт Адміністратор пенсійного фонду (м. Дніпропетровськ);
— ТОВ Компанія з управління активами Оптіма-Капітал (м. Львів)…
…13. Про видачу ліцензій на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів :
— ТОВ Компанія з управління активами Гарантія-Інвест (м. Київ);
— ТОВ ФріФлайт Адміністратор пенсійного фонду (м. Дніпропетровськ);
— ТОВ Компанія з управління активами Оптіма-Капітал (м. Львів)…
…16. Про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття статусу фінансової установи страховими компаніями:
— ТДВ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО АВЕСТА СТРАХУВАННЯ (м. Київ);
— ТДВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ-ДОВІРА (м. Київ).
17. Про відмову у внесенні до Реєстру саморегулівних організацій фінансових установ інформації про Національну Асоціацію Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів.
18. У п. Різне були розглянуті зауваження та пропозиції органів виконавчої влади та учасників ринку фінансових послуг до деяких законопроектів та нормативних актів Держфінпослуг і прийняті рішення щодо врахування або обґрунтованого відхилення кожного із зауважень.