В АУБ состоялась пресс-конференция на тему “Итоги деятельности комбанков Украины за І-й кв. 2008г.”.

ПРЕС-РЕЛІЗ
23 квітня в Асоціації українських банків відбулась прес-конференція на тему “Підсумки діяльності комерційних банків України за І-й квартал 2008 року”. У прес-конференції взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав Аржевітін та Президент АУБ Олександр Сугоняко.
Під час прес-конференції її учасники повідомили, що у першому кварталі 2008 року приріст ВВП склав 6,0% (у 2007 році – 8,9%), приріст обсягів промислової продукції становив 5,8% (12,9%). Індекс споживчих цін становив 9,7%, (у 2007 році – 1,3%). Валові валютні резерви Національного банку України на кінець березня 2008 року склали 33,23 млрд. доларів США (приріст за квартал склав 0,77 млрд. доларів США).
За даними НБУ в Україні, станом на 1 квітня 2008 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (15 — за рішенням НБУ, 3 – за рішенням судів). Філійна мережа банків України складається з 1357 діючих філій.
Станом на 1 квітня 2008 р. обсяг активів банківської системи становив 646,1 млрд. грн., зростання з початку року склало 7,8%. В основному воно відбулося за рахунок росту обсягів кредитних операцій, частка яких становить 83,1% усіх активів.
За перший квартал 2008 року зобов’язання банків збільшилися на 7,0% (у 2007 році – на 11,8%) і на 01.04.2008 року становили 566,8 млрд. грн. При цьому приріст депозитів клієнтів банків склав 21,4 млрд. грн. або 7,7%.
Балансовий капітал банківської системи України збільшився на 9,7 млрд. грн. або 14,0% і за станом на 01.04.2008 року становив 79,3 млрд. грн. Слід зазначити, що це зростання відбулося, в основному, за рахунок збільшення обсягу статутного капіталу на 6,8 млрд. грн. (на 16,0%).
За перший квартал 2008 року банки отримали прибуток у 2,9 млрд. грн. (у 2007 році – 1,9 млрд. грн.).
Облікова ставка залишилась на рівні 10,0% (з 01.01.2008 р). Кредитні ставки банків у національній валюті зрослі з 14,4% до 15,2% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб’єктам господарювання, зріс на 11,7%, а фізичним особам на 14,4%. Обсяг довгострокових кредитів зріс на 12,5% і становив 328,5 млрд. грн., або 61,1% від наданих кредитів.

Як наголосив Президент АУБ, для аналізу показників роботи банків Асоціація використала баланси 160 банків. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показників за станом на 01.04.2008 року, які представлені у 6 таблицях, у тому числі по індикативній групі банків, до якої увійшло 120 банків, зроблені розрахунки у динаміці для з’ясування загальносистемних тенденцій протягом першого кварталу 2008 року.
Загальний обсяг активів 160 банків за перший квартал 2008 року сягнув 608,229 млрд. грн., що становить 94,1% по банківській системі. По індикативній групі банків активи за квартал зросли на 43,29 млрд. грн., або на 8,56%.
Структура активів індикативної групи протягом кварталу зазнала певних змін: зросла питома вага кредитів з 69,23% до 72,76% у загальному обсязі активів; зменшилися залишки на коррахунках з 7,36% до 6,13%, міжбанківських кредитів з 8,86% до 7,52% та вкладень у цінні папери з 4,52% до 3,99%.
За станом на 01.04.2008 р. структура активів мала такий вигляд (у дужках – значення на 01.01.2008 року): 72,76% (69,23%) — кредитний портфель та лізинг; 6,13%(7,36%) — коррахунки в інших банках; 3,99% (4,52%) — інвестиційний портфель (державні цінні папери та вкладення в акції інших підприємств); 7,52% (8,86%) — депозити та кредити в інших банках; 4,41% (4,53%) — матеріальні та нематеріальні активи; 2,78%(3,06%) — готівка, чеки та банківські метали; 0,25%(0,24%) — інвестиції капіталу; 2,16%(2,20%) – інші активи.
Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування за станом на 01.04.2008 р. була такою: кредити юридичним особам – 54,06%(52,93%) — склали 238,582 млрд. грн.; кредити фізичним особам – 36,45%(35,59%) – 160,846 млрд. грн.; кредити та депозити іншим банкам – 9,49%(11,47%) – 41,891 млрд. грн.
Структура зобов’язань за квартал також змінилася. При цьому знизилася питома вага залучених коштів банків з 29,88% до 28,08%; зросла частка строкових депозитів з 39,66% до 41,62% та коштів до запитання з 19,82% до 20,28%.
За станом на 01.04.2008 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 20,28%(19,82%) — кошти клієнтів до запитання (розрахункові та поточні рахунки); 41‚62%(39,66%) — строкові кошти клієнтів (депозити нефінансових установ та фізичних осіб); 28‚08%(29,88%) — залучені строкові кошти банків; 1,96%(2,53%) — коррахунки інших банків; 1,60%(1,52%) — субординована заборгованість; 3,33%(3,58%) — цінні папери власного боргу; 3,13%(3,01%) — інші.
Обсяг капіталу 160 банків на 01.04.2008 року становив 80 387,4 млн. грн., або 10 077,4 млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капіталу становив 37 018,2 млн. грн., або 6 122,2 млн. ЄВРО.
По індикативній групі банків обсяг капіталу (без субординованого боргу) за станом на 1.04.2008 року становив 62 266,7 млн. грн. Приріст капіталу цих банків за квартал склав 12,88%. Зростання капіталу відбувається в основному за рахунок статутного капіталу, який зріс на 15,44% і дорівнює 40 463,8 млн. грн. та фінансового результату.
Фінансовий результат за перший квартал 2008 року 160 банків становив 1 916,7 млн. грн. проти 1 289,645 млн. грн. в аналогічному періоді 2007 року. По цих банках середня прибутковість активів, станом на 01.04.2008 р. склала 0,32%, проти 0,37% в аналогічному періоді минулого року, а прибутковість статутного капіталу – 3,93%, проти 4,20% станом на 01.04.2007 р.
У індикативній групі банків прибуток склав 1 810,2 млн. грн., що на 628,94 млн. грн. більше, ніж за відповідний період 2007 року .
За станом на 01.04.2008 р. структура доходів (в дужках – значення на 01.01.08 року): 76,98% (73,97%) — процентні, 14,69% (16,75%) — комісійні, 8,32% (9,28%) — інші.
Структура процентних доходів: 47,02(48,82%) — від кредитів суб’єктам господарювання (юридичним особам); 32,82% (31,22% )- від кредитів фізичним особам; 2,77% (2,42%) — від цінних паперів; 12,76% (13,23%) — від операцій з філіями; 4,55% (4,11%) — від розміщення коштів у інших банках; 0,07% (0,18%) — від інших операцій.
Структура витрат: 53,04% (50,59%) — процентні витрати, 2,18% (2,81%) — комісійні витрати; 32,78% (33,72%) — інші витрати (витрати на утримання персоналу, оренду приміщення, утримання охорони тощо), 9,67% (10,02%) – створення резервів; 2,33% (2,86%) — податок на прибуток.
Структура процентних витрат: 33,13% (33,87%) — за коштами фізичних осіб; 20,20% (21,28%) — за операціями з філіями; 20,24% (19,66%) — за коштами інших банків; 13,39% (13,29%) — за залученими коштами суб’єктів господарювання (юридичних осіб); 4,78% (4,39%) — від цінних паперів; 0,39% (0,28%) — за коштами, залученими від НБУ; 2,13% (1,97%) — від коштів небанківських фінансових структур; 5,67% (5,27%) — за іншими операціями.
Прес-служба Асоціації українських банків