Повідомлення про збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС

1. Найменування товаристваЗакрите акціонерне товариство Акціонерна страхова компанія ІнтерТрансПоліс, скорочено — ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс
Місцезнаходження01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 69
Телефон, факс428-79-28, факс 428-89-28
2. Розмір статутного капіталу12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень
З.Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерного товариства, на яких Прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та про закрите (приватне) розміщення акційПротокол 01/08 від 27 лютого 2008 року
4. Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип6 334 (шість тисяч триста тридцять чотири) штук простих іменних акцій
Номінальна вартість акції6 000 (шість тисяч) гривень
5. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення38 004 000 (тридцять вісім мільйонів чотири тисячі) грн.
6. Форма існування акційбездокументарна
7.Срок і порядок реалізації акціонерами свого переважного права напридбання акцій, що пропонуються до розміщення.
Перший етап — реалізація акціонерами ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс свого переважного права на придбання акцій у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі Товариства на дату початку проведення першого етапу розміщення. Другий етап —розміщення акцій серед акціонерів Товариства у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер Товариства реалізує своє переважне право.
8.Дата початку та закінчення розміщення акцій. Опис порядку розміщення акцій та їх оплати.
Спосіб розміщення — закрите (приватне) розміщення. Розміщення акцій здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69. Початок першого етапу розміщення — 1 червня 2008 року, закінчення — 18 червня 2008 року (включно). Початок другого етапу розміщення — 19 червня 2008 року, закінчення — 20 червня 2008 року (включно).
Акціонери, які бажають придбати акції, передбачені до розміщення в термін відповідного етапу закритого розміщення, подають заяву на імя Голови правління Товариства в письмовій формі та укладають договір купівлі-продажу акцій. На підставі укладеного договору купівлі-продажу акцій здійснюється оплата акцій грошовими коштами в національній валюті за ціною не нижче номінальної вартості на поточний рахунок Товариства: р/р26509001126 в АБ Експрес-Банк, м. Київ, МФО 322959, Код 31451838. Кожний заявник за рахунок власних коштів повинен сплатити 100% вартість акцій до затвердження звіту про закрите розміщення акцій.
9. Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення
Письмові підтвердження від акціонерів про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, умовами розміщення не передбачаються
10. Перелік уповноважених осіб із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і порядку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного права
Визначити Голову правління ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС — Коротенко Сергія Олександровича, Першого заступника голови правління ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС Ляшенко Людмилу Олександрівну, Заступника голови правління з фінансових питань ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС Григоренко Олену Володимирівну, як уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження: — здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті рішення; проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;- здійснювати дії щодо розміщення акцій за адресою: 01033, Україна, м. Київ,вул. Володимирська, 69; — вживати всіх необхідних засобів щодо реєстрації додаткового випуску акцій та виконувати інші дії, яких вимагають приписи чинного законодавства України
Голова правління ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС С.О.Коротенко