Объявление о проведении собрания акционеров ЗАО СК Догмат-Страхование

Закрите акціонерне товариство Страхова компанія Догмат-Страхування
код ЄДРПОУ 33500593, юридична адреса:
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12,
повідомляє про проведення чергових загальних зборів
акціонерів 3AT СК Догмат-Страхування
з таким порядком денним:
1.Звіт Правління ЗАТ СК Догмат-Страхування про діяльність товариства у 2007 році.
2.Звіт Спостережної Ради ЗАТ СК Догмат-Страхування про діяльність товариства у 2007 році.
3.Звіт Ревізійної комісії ЗАТ СК Догмат-Страхування про діяльність товариства у 2007 році,
4.Затвердження фінансових результатів діяльності ЗАТ СК Догмат-Страхування за 2007 рік.
5.Про зміну складу акціонерів ЗАТ СК Догмат-Страхування та перерозподіл акцій ЗАТ СК Догмат-Страхування.
6.Визначення порядку розподілу прибутку за 2007 рік.
7.Щодо органів управління ЗАТ СК Догмат-Страхування.
8.Визначення та затвердження основних напрямків діяльності ЗАТ СК Догмат-Страхування на 2008-2009 роки.
Збори відбудуться 19 травня 2008 року о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 12. Реєстрація акціонерів провадитиметься з 10.00 до 11.55 19 травня 2008 року за вказаною вище адресою. Для участі у зборах акціонерам (їх представникам) необхідно мати довіреності та документ, що посвідчує особу (паспорт або аналогічний йому документ). За довідками та інформацією звертатись за телефоном: 537-54-59.
Голова Правління А.О. Єлінський.