Объявление о проведении собрания акционеров ЗАО Ренессанс Жизнь

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ЗАТ Ренесанс Життя
Правління ЗАТ Ренесанс Життя повідомляє про проведення
Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 21 квітня 2008 року
об 11.00 за адресою: Київ, вул. Пимоненка, 13, корп. 1, оф. 1А/21.
Порядок денний:
1.Прийняття рішення щодо результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
2.Внесення змін та доповнень до Статуту.
3.Вирішення інших питань поточної діяльності Товариства.
Реєстрація акціонерів відбудеться 21 квітня 2008 року з 10.00 до 11.00. Для реєстрації представникам акціонерів необхідно предявити документ, що підтверджує повноваження особи на представництво у загальних зборах акціонерів (довіреність; документи про призначення на посаду тощо) та документ, який посвідчує особу представника (паспорт).
З інформацією та документами, що повязані з порядком денним Загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Київ, вул.Пимоненка, 13, корп. 1, оф. 1А/21.
Правління ЗАТ Ренесанс Життя