Відомості про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

05 лютого 2008 року ЗАТ ПРОСТО страхування. Життя та пенсія стало відомо, що відбулося внесення змін, щодо власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій в системі реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ ПРОСТО страхування. Життя та пенсія, а саме:
1.Розмір пакета акцій ЗАТ Акціонерна страхова компанія з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 65, становить 40 000 (сорок тисяч) шт. акцій, що складає 20% голосуючих акцій.
2. Розмір пакета акцій ДП СІ Інвестиції місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, бул. Дружби народів, буд 8, кв.9, збільшився і становить, у тому числі з урахуванням розміру збільшення 30 000 (тридцять тисяч) шт. акцій, що складає 15% голосуючих акцій.
3. Розмір пакета акцій ДП РЕСО Інтер місцезнаходження: Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, збільшився і становить, у тому числі з урахуванням розміру збільшення 130 000 (сто тридцять тисяч) шт. акцій, що складає 65% голосуючих акцій.
Особа, зазначена нижче, підтверджує інформацію, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.
Голова Правління Г.М. Третьякова.