Повідомлення про оприлюднення проекту Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу в Україні

З метою отримання зауважень та пропозицій до проекту Державної цільової економічної програми модернізації ринків капіталу (далі проект Програми) та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Держінвестицій 10 січня 2008 року оголошує про його публікацію.
Проект Програми розроблено робочою групою, утвореною на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. 976-р, під головуванням Державного агентства України з інвестицій та інновацій.
До складу робочої групи увійшли фахівці: Міністерства економіки України Міністерства фінансів України Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства юстиції України Міністерства аграрної політики України Міністерства внутрішніх справ України Державної податкової адміністрації України Антимонопольного комітету України Державної комісії з Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Державного комітету фінансового моніторингу України Служби безпеки України Фонду державного майна України Національного банку України Національного депозитарію України Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки Програми Розвитку ООН Української фондової біржі Київського інституту інвестиційного менеджменту Фондової біржі Перша фондова торговельна система Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв Українського інституту розвитку фондового ринку Київського націнального економічного університету Асоціації українських банків ЗАТ Українська міжбанківська валютна біржа Громадської організації Українське Товариство Фінансових Аналітиків Міжнародного фонду сприяння інвестиціям Компанії Ренессанс Капітапл Україна Інституту стратегічних досліджень економіки Української асоціації інвестиційного бізнесу ВАТ КІНТО Ліги страхових організацій України ВАТ Міжрегіональний Фондовий союз. Проектом Програми передбачено забезпечення конкурентоспроможності ринків капіталу України шляхом проведення їх правового, інституційного та технологічного реформування. У результаті виконання завдань Програми будуть суттєво поліпшені умови перетворення вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб в інвестиційний капітал, що забезпечить стабільне економічне зростання, насамперед через інноваційний розвиток економіки.
Повний пакет документів до проекту Програми розміщено в мережі Інтернет на офіційному вебсайті Держінвестицій: www.in.gov.ua.
Зауваження та пропозиції стосовно проекту та аналізу регуляторного впливу у письмовій та електронній формі просимо надавати протягом місяця з дня опублікування цього оголошення за такими адресами:
Державне агентство України з інвестицій та інновацій
вул. Велика Житомирська, 11, м . Київ, 01025, Україна
тел./факс: +38 044 278-03-31
e-mail: [email protected]
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва
вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, Україна
Голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій В.Івченко