Объявление о проведении собрания акционеров ЗАО СК ПРОВИДНА

Закрите акціонерне товариство “Страхова Компанія “ПРОВІДНА”
Відповідно до ст. 43 Закону України Про господарські товариства
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 21 березня 2008 року о 12.00 за адресою:
01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122
Реєстрація з 11.00 до 12.00
Порядок денний:
1 .Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2007 рік.
2.Затвердження звіту Наглядової ради про її діяльність за 2007 рік.
3.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо діяльності Товариства в 2007 році.
4.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2007 рік.
5.Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2007 рік.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати частки прибутку (дивідендів) за 2007 рік.
7.Про обрання нового складу Наглядової Ради Товариства.
Довідки за телефонами (044) 492 18 18
Правління Товариства