Объявление о проведении собрания акционеров ЗАО АСК ИнтерТрансПолис

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ЗАТ АСК ІНТЕРТРАНСПОЛІС
Правління ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс повідомляє
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 27 лютого 2008 року о 12.00.
в приміщенні ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс за адресою:
м. Київ, вул. Володимирська 69
Порядок денний:
1.Збільшення розміру статутного капіталу (статутного фонду) ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
2.Про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій;
3.Затвердження змін до Статуту ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс;
4.Обрання уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:
—затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонується до розміщення;
—прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково);
—затвердження результатів закритого (приватного) розміщення та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
5. Про визначення уповноважених осіб Правління ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс, уповноважених на персональне повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами акціонерів рішення на проведення дій щодо випуску акцій у звязку із рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.
Інформація з питання збільшення статутного капіталу ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс згідно із статтею 40 Закону України Про господарські товариства:
а)мотив збільшення статутного капіталу — поповнення оборотних коштів Компанії;
спосіб — шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
мінімальний розмір збільшення статутного капіталу — 38 004 000 грн.;
б)проект змін до Статуту ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс, повязаних із збільшенням статутного капіталу — нова редакція пунктів 5.2 та 5.3:
5.2. Статутний капітал (статутний фонд) Товариства становить 50 004 000, 00 грн. (пятдесят мільйонів чотири тисячі гривень, 00 коп.)
в)дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх вартість — до випуску пропонуються 6 334 (шість тисяч триста тридцять
чотири) штук простих іменних акцій на загальну суму 38 004 000 грн. (тридцять вісім мільйонів чотири тисячі гривень 00 коп.), форма існування акцій —
бездокументарна;
г)відомості про нову номінальну вартість — номінальна вартість однієї акції 6 000 грн. 00 коп.;
д) права акціонерів при додатковому випуску акцій — акціонери користуються переважним правом на придбання акцій;
є) дата початку і закінчення підписки на акції, що додатково випускаються, — розміщення акцій Товариства додаткової емісії планується провести в два етапи:
перший — 18.03.2008 року по 03.04.2008 року включно. На цьому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій у кількості, пропорційній іх частці в статутному капіталі Товариства на дату початку першого етапу розміщення. Оплата вартості акцій здійснюється відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості не пізніше дня, затвердженого уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій;
другий — з 03.04.2008 року по 14.04.2008 року. На цьому етапі реалізується первинне право акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право протягом першого етапу розміщення акцій.
Оплата вартості акцій здійснюється відповідно до умов емісії за ціною номінальної вартості не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого ( приватного) розміщення акцій.
ж) порядок відшкодування власникам акцій збитків, повязаних із змінами статутного капіталу — збитки не передбачаються.
6.Затвердження положення Про загальні збори акціонерів товариства;
7.Затвердження положення Про спостережну (наглядову) раду товариства;
8.Затвердження положення Про ревізійну комісію товариства.
9.Внесення змін до положень Про філії.
10.Створення філій ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс.
Голова Правління ЗАТ АСК ІнтерТрансПоліс С.О.Коротенко