Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

27.12.2007 р. Загальними зборами акціонерів ВАТ Компанія страхування життя Універсальна прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства з 11 000 000,00 (одинадцяти мільйонів) гривень до 15 000 000,00 (пятнадцяти мільйонів) гривень та закрите (приватне) розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 40 000 (сорок тисяч) штук загальною номінальною вартістю 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень.
Статутний капітал Товариства збільшується шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Номінальна вартість однієї акції 100 (сто) гривень. Форма існування акцій, що розміщуються, документарна. Оплата акцій, що розміщуються, здійснюється за ціною, яка визначається в договорі купівлі-продажу акцій та не може бути нижче номінальної вартості акцій. Оплата акцій здійснюється виключно шляхом грошових внесків.
Акції Товариства розміщуються лише серед акціонерів Товариства.
Акціонерами Товариства, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій є:
1)Відкрите акціонерне товариство Страхова компанія Універсальна, якому належить 9862800 акцій Товариства, що становить 89,66% статутного капіталу Товариства;
2) Закритого акціонерного товариства Селянська інвестиційна компанія, якому належить 11000 акцій Товариства, що становить 10% статутного капіталу Товариства;
Співвідношення кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства, складає 36,36 %. Співвідношення загальної кількості акцій Товариства в обігу до розміру статутного капіталу Товариства складає 100 %.
Акції, що розміщуються, надають їх власникам всі права власників простих іменних акцій, передбачені чинним законодавством України та статутом Товариства.
Акції розміщуються з метою збільшення статутного капіталу, залучення додаткових внесків для розвитку Товариства, а також на виконання частини пятої ст. 30 Закону України Про страхування. Отримані за акції кошти будуть направлені на розвиток Товариства.
Акції, що розміщуються, не підлягають конвертації в інші цінні папери Товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор Прокопюк Ярослава Ярославівна