Нарада керівництва НАСК Оранта і СК Оранта-Життя з директорами дирекцій

7-8 грудня в готельному комплексі Верховина відбулася нарада правління НАСК Оранта з директорами дирекцій Компанії та керівництвом СК Оранта- Життя. Голова правління Компанії, Олег Спілка, повідомив про першочергові завдання компанії на 2008 рік, а його заступники підвели підсумки роботи Оранти за 9 місяців цього року й оцінили перспективи виконання річного планового завдання по всіх видах страхування.
Один з найважливіших моментів, на якому зупинив свою увагу пан Спілка — це створення страхового холдингу Оранта, до якого увійдуть велика НАСК Оранта, компанія зі страхування життя Оранта-Життя, страхова компанія Оранта-Здоровя, яку буде створено, асистуюча компанія Гарант Асистанс і концерн Оранта. За його словами, передумовами для створення холдингу стали високий потенціал страхового ринку (до $1,15 млрд.), у тому числі ризикового страхування ($850 млн.), медичного страхування ($150 млн.), а також страхування життя ($150 млн.). Крім того, для створення холдингу на базі НАСК Оранта у компанії є відомий бренд і найбільша в країні регіональна мережа. Також компанія володіє неоцінимим інтелектуальним капіталом.
НАСК Оранта є системотворчою компанією холдингу. Важливо те, що компанії, які увійдуть до складу холдингу, матимуть змогу спільно використовувати матеріальні й людські ресурси у спільних проектах, а також програмне забезпечення з їх управління. Крім того, спільно використовуватиметься мережа майданчиків продажів і канали продажів, що мінімізує витрати, а також єдині стандарти опису бізнес-процесів з урахуванням процедур перехресних продажів. Наприклад, агенти НАСК Оранта продаватимуть також поліси страхування життя СК Оранта-Життя. Але в прийнятті оперативних рішень компанії, які увійдуть в холдинг, будуть самостійні.
Отже холдинг спроможний надавати всі види страхових послуг, затребуваних ринком, а кооперація компаній холдингу створить синергетичний ефект за рахунок сильного бренду і єдності стратегій, спільного використання ресурсів, гнучкого управління компаніями при збереженні їх самостійності та швидкого поширення ринкового досвіду. Вартість компанії також підвищиться за рахунок концентрації на роздрібному і корпоративному клієнтських сегментах, аутсорсингового управління сервісом і врегулюванням, професійної спеціалізації на ризикових видах страхування, страхуванні життя й медичному страхуванні. І останнє, але не останнє за значенням,  холдинг здатен адекватно реагувати на зміни ринку.
Довідка:
НАСК Оранта — лідер українського ринку класичного страхування, має представницьку мережу (676 структурних підрозділів в обласних центрах, містах і районах України, у тому числі 28 дирекцій, 503 балансові відділення, 141 безбалансове відділення та 4 агенції).